Tekoäly ja koodaaminen

Tekoäly ja koodaaminen

Koodaaminen on tärkeää varsinkin tietyissä ammattiryhmissä. Koodaamista tarvitaan monenlaiseen kehittelyyn, kuten ohjelmistojen ja sovellusten kehittämiseen, verkkosivustojen luomiseen jne. Koodaamisella voidaan luoda uutta hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Koodaamista on olemassa hyvin monenlaista ja taitoa voi opetella niin koulujen kuin verkkokurssienkin avulla tai itsenäisesti. Koodaustaitoja voi käyttää hyödyksi moneen. Koodaamista voi opetella myös tekoälyn avulla.

Tekoäly voi olla suureksi avuksi niin aloittelevalle kuin jo osaavalla koodarille. Koodaaminen on sinänsä monimutkainen prosessi, mutta vaikka ihminenkin siihen pystyy, voi tekoäly nopeuttaa sitä.

Tällä sivulla mietimme tekoälyn hyötyä koodaamisessa. Mietimme myös, kuinka paljon tekoälyä voidaan käyttää ylipäätään. Onko järkevää antaa tekoälyn koodata alusta loppuun itse vai onko parempi, että ihminen käy vielä läpi tekoälyn tekemän työn.

Koodin analysoiminen ja korjaus

Tekoäly on erityisen hyödyllinen työkalu silloin, kun tiedetään, että koodissa on virhe, mutta virhettä ei ehkä osata paikantaa. Tiedetään, että verkkosivustolla, jolla koodia käytetään, esiintyy virhe ja tämä halutaan korjata. Tällöin sivun pohjana oleva koodi voidaan kopioida ja liittää tekoälylle ja pyytää sitä korjaamaan tiedossa oleva virhe.

Tekoälyä voidaan myös pyytää tarkistamaan, löytääkö se virheitä ihmisen luomasta koodista. Tai onko koodissa paranneltavaa. Tekoäly pystyy analysoimaan pitkää ja monimutkaista koodia huomattavasti ihmistä nopeammin.

Olemassaolevaa koodia on mahdollista optimoida entistä paremmaksi käyttämällä tekoälyä. Prosessiin kuluu ihmisen toimesta aikaa eikä ihminen huomaa korjattavia osia läheskään niin nopeasti kuin tekoäly.

Ihminen ja tekoäly yhteistyössä

Vaikka tekoäly on hyvä työkalu monimutkaisenkin koodin luomiseen, on järkevää, että ihminen toimii yhteistyössä tekoälyn kanssa. Tekoälykin voi nimittäin tehdä virheitä siitä huolimatta, että se ajattelee älykkään tietokoneen lailla.

On hyvä, että ihminen käy vielä manuaalisesti läpi tekoälyn luoman koodin. Koodista kannatta tarkistaa eritoten turvallisuuteen liittyvät asiat. Tekoälyä voi myös erikseen pyytää tarkistamaan tietyt osiot ja ottamaan huomioon tietyt asiat.

Ihmisen kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, että koodaus toimii virheettömästi eri laitteilla. Koodilla luotua verkkosivustoa tai muuta alustaa kannattaa testikäyttää eri laitteilla.

Huomioon on hyvä ottaa myös kaikki liiketoiminnan edistämiseen liittyvät asiat. Jos koodeilla on luotu esimerkiksi yritykselle verkkokauppa, on tärkeää käydä huolellisesti läpi, että verkkokaupassa on esillä esimerkiksi kaikki lain vaatimat asiat. Lisäksi verkkokaupan tulisi toimia virheettömästi sivuston käyttäjän siirtyessä sivustolle. On tärkeää, että lopulliseen, julkaistuun versioon ei jää virheitä.

Ihminen tuo koodaamiseen inhimillistä kriittistä ajattelua, johon tekoäly ei pysty. Ihmisen arvokasta työtä ei loppujen lopuksi voi korvata mikään. Jos mietitään, että työn alla on vaikkapa uudet kasinot ilman rekisteröitymistä ja koodaaminen annetaan työksi tekoälylle, voi olla, että huomioon ei olekaan otettu ajan tasalla olevia turvallisuusstandardeja. Tekoälyä ei voi myöskään pistää vastuuseen mahdollisista virheistä, vaan työnjäljen vastuu on aina ihmisellä. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että lopputarkastuksen ja hyväksynnän tekee ihminen.

Tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuus näyttää siltä, että tulemme jatkossakin näkemään tekoälyä käytettävän eri tarkoituksiin. Tekoälyn kehitys on tapahtunut hurjan kovassa tahdissa ja vaikka kehitystä on joiltain osin jopa jarrutettu, vaikuttaa siltä, että se tulee kehittymään entisestään.

Tekoälypohjaisia ohjelmia kehitellään jatkuvasti lisää ja ihminen pyrkii etsimään uusia käyttötarkoituksia tälle mullistavalle teknologialle. Tekoäly on parhaimmillaan silloin, kun se pystyy auttamaan ihmistä, nopeuttaen työprosesseja. Lisäksi tekoälyltä voi saada hyvinkin mullistavia innovaatioita.

Tulevaisuudessa tekoälyä tullaan käyttämään koodaamistarkoituksiin vähintäänkin yhtä paljon kuin nykyään. Ihmisen työpanostus kevenee, vaikkakin edelleen pidetään tärkeänä, että ihminen tarkistaa tekoälyn työn jäljen. Edelleen ihmisen panostusta pidetään arvossa ja inhimillisyyttä ei ole järkevää unohtaa millään alalla.

Ihminen on ennenkin käyttänyt erilaisia koneita apuna esimerkiksi teollisuudessa. Teknologian kehityksellä voidaan nopeuttaa tietynlaisia prosesseja niin, että se, mihin aiemmin kului tunti- tai päiväkausia aikaa, voidaan nykyään suorittaa minuuteissa.

Tekoäly on koodarina tehokas ja jo tällä hetkellä kenellä tahansa on mahdollisuus kokeilla sitä netin ilmaisten tekoälypohjaisten ohjelmien avulla. Saatavilla on myös niin grafiikkaa, videoita kuin musiikkiakin tuottavia tekoälyohjelmia. Tulevaisuudessa tulee varmasti olemaan vielä runsaammin tämänlaista teknologiaa käyttäviä ohjelmia ja palveluita. Osa tulee varmasti olemaan maksullisia ja osa maksuttomia, kuten tälläkin hetkellä on.